பதிவிறக்கம்
gBurner
சமீபத்தியப் பதிப்பு 4.8
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

gBurner புதிய பதிப்பு4.8

gBurner
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

gBurner - பல தளங்களில் தரவுகளை உருவாக்கி பதிவெரிப்பு செய்கிறது.

தற்சமயம் எங்களிடம் gBurner, பதிப்பு 4.8 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

The user friendly and simple interface of gBurner allows one to create and burn data onto a number of platforms. Audio and video data can be burnt to DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-RAM etc. and is able to support Unicode file names. ISO/BIN files containing images are also supported by this software. This easy burning tool is also able to create multisession discs

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


ISO Burner
ISO Burner
DVD CD Burner
DVD CD Burner
Abdio MP3 CD Burner
Abdio MP3 CD Burner
LP Burner
LP Burner
விளக்கம் ஒரு ISO படத்தைப் பதிப்பெரிக்கும் மென்பொருள். இசை, அசைபடம் மற்றும் படங்களை குறுந்தகடுகள் மற்றும் டிவிடிகளில் பதிவெரிப்பு செய்யுங்கள். ஒலித்தடங்களை குறுவட்டில் பதிவெரிக்க மிகச் சரியானத் தீர்வு. பதிவிறக்கம் செய்க LP Burner, பதிப்பு 4.0.1
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 2 1 0 0
விலை $ 29.95 $ 29.95 $ 19.95 $ 19.95
கோப்பின் அளவு 3.43 MB 3.12 MB 2.91 MB 0.73 MB
Download
Download
Download
Download


gBurner மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு gBurner போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். gBurner மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

 உங்கள் அசைபடங்களை நிலைப்படுத்தி, சரியான குவியம் செய்யுங்கள்
PatchMaker பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
இலகுமாற்ற இயக்கத்திற்காக அனைத்துவகை அசைபட கோப்புகளையும் எந்தவகை கோப்புவடிவிற்கும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
Bluefox Video Converter பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க Bluefox RMVB to X converter, பதிப்பு 3.01.12.1008
Bluefox RMVB to X converter பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க Bluefox MPEG to iPod Converter, பதிப்பு 3.01.12.1008
Bluefox MPEG to iPod Converter பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

அஸ்ட்ரோ சொல்வது:
  • குறுவட்டு, டிவிடி மற்றும் நீலக்கதிர் வட்டுகளை பதிவெரிக்கிறது
  • பல அமர்வு வட்டுக்களை உருவாக்கம் செய்ய அனுமதிக்கிறது
  • விளம்பரப் பொருள் அடங்கியது
விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:7 (Users41)
தரவரிசை எண் இலக்கமுறைப் பல்திறவாற்றல் வட்டு பதிப்பான்கள்:18
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:2.28 MB
பதிப்பு:4.8
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:19/10/2018
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 98, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:PowerISO Computing
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):6,367

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : PowerISO Computing
PowerISO Computing நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 3

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. PowerISO
2. gBurner
3. gBurner Virtual Drive
3 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

gBurner நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் gBurner மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்